Jan Pieter van den Bos

european artist


visuele meditaties over het menselijk leven, het ont-dekken van de werkelijkheid en telkens opnieuw denken van de dingen.

SCHILDERIJEN LA PASSION DE STYX


la passion de styx
prometeo
trojan walls
the odyssey
voyage de la vache du ciel
200x488 cm
200x244 cm
200x244 cm
200x244 cm
200x244 cm
200x244 cm
200x244 cm

122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

1122x122 cm

schilderijen prometeo


la passion de styx
trojan walls
the odyssey
voyage de la vache du ciel

200x300 cm

200x200 cm

200x200 cm

200x200 cm

200x200 cm

200x200 cm

200x200 cm

200x200 cm


schilderijen trojan walls


la passion de styx
prometeo
the odyssey
voyage de la vache du ciel

115x100 cm

115x100 cm

115x100 cm

115x100 cm

115x100 cm


THE ODYSSEY


prometeo
trojan walls
the odyssey
voyage de la vache du ciel

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm

gouache op papier 75x75 cm


PAULA HIER KAN EEN TEKST
-->

VOYAGE DE LA VACHE DU CIEL


la passion de styx
la passion de styx
prometeo
trojan walls
the odyssey


80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm


ATLANTIS tekeningen

TEKST La Passion De StyxOnderzoek verricht ik naar denken en kunst, naar de logos of uiteenzetting, overgeleverd in de zogenoemde 'fragmenten', van de 500 v.o.j. levende, Ionische wijsgeer Heraclitus van Ephese, koning zonder onderdanen, en eerste gebruiker van de term filosofie uit het oude Klein-Azie. Bekend is Heraclitus door de uitspraak 'het is onmogelijk tweemaal in dezelfde rivier te treden' (fr.91), 'oorlog is van allen de vader en de koning van allen' (fr.53), en karakteriseringen als, 'het samenvallen van tegenstellingen', 'verborgen harmonie', 'het ene wijze', en het bekende, maar van Plato afkomstige, 'panta rhei'. Het is mijn streven, dat wat Heraclitus te zeggen heeft in zijn logos, zijn manier van handelend denken, te visualiseren, en van commentaar te voorzien. Ik wil hiermee aangeven, welke mogelijkheden de beeldendekunst bezit tot het overdragen van kennis en inzicht, waarbij gevoel en gedachten inhoud onverbrekelijk met de uiterlijke vorm van het kunstwerk zijn verweven, en maak in mijn onderzoek naar de Heraclitische logos bovendien duidelijk dat ook het beeld op zichzelf, als symbool begrepen, toegankelijk kan worden voor het denkend oog. Dat wat mensen verbindt in hun beleving van werkelijkheid is de onderliggende eenheid van de natuur, de wereld en kosmos, eenwording ook van alle tegengestelde principes waar sterfelijkheid en onsterfelijkheid met elkaar verzoend worden, dat is wat de Heraclitische logos probeert uit te drukken. De oorlog van de tegenstellingen, kosmisch vuur, de goddelijke wijsheid als framework waarbinnen leven en dood, oorlog en vrede, dag en nacht als eenheid begrepen kunnen worden. Deze logos, ligt ook besloten in de natuur van de taal, in de structuur van de psyche en in het universele principe waardoor alle dingen zijn zoals ze zijn. Toch is het eerste onderwerp waar mijn onderzoek zich op richt niet de fysieke wereld maar de condition-humaine, de realiteit van ons sterfelijk zijn, die door deel te hebben aan een eeuwigdurende levenscyclus, en het vermogen heeft de dingen cognitief te verstaan, te dragen is. Is ons taalgebruik gericht op helderheid, op klaarheid van expressie, mijn onderzoek uit zich, als het proza van Heraclitus, onvermijdelijk allusief en indirect en is, in de hoop enige geesten tot reflectief denken te verlokken, gericht op paradox, enigma en meervoudigheid, op beeldspeling. Zoals het Delphische orakel dat, niet verklaarde, niet verborg, maar een teken gaf (Fr. 93). Als belangrijk Leitmotiv en metafoor voor het onderzoeksprogramma dienen mij de Griekse onderwereld rivieren, niet voorgesteld als barrieres overgestoken door tot schimmen verwelkte mensen, maar door levenden van vlees en bloed, toonbeeld juist van 'doodloosheid' en eeuwig gaan. Voor mij een manier om a.h.w. vanuit een cirkel naar het midden kijkend, telkens van standpunt wisselend, ingangen te forceren, gezichtspunten te bepalen, en daarbij de logos van Heraclitus te laten 'stromen', tot leven te wekken. Het beeld als bron van de taal en... ogen zijn nauwkeuriger getuigen dan de oren.(Fr.101)

TEKS Trojan WallsJe kunt een dialoog aangaan met een literair verleden, intertekstualiteit. Hiertegenover stel ik een vorm van intervisualiteit het omvormen en herinterpreteren van beeldende kunst uit het verleden.'Trojan Walls' is geinspireerd door de niet meer bestaande, maar wel beschreven, indertijdwereldberoemde schilderijen van Polygnotos. Bij de schilderijen ontbreekt een direct extern motief, wel suggestie van een thema, bijvoorbeeld landschap of architectuur, zonder het te zijn. Het onderwerp of de inspiratiebron is, zonder dat het daarnaar verwijst, verweven in het geheel van het werk. Door middel van concentratie en reductie, spartaanse, krachtige en dwingende vormen binnen een traag bijna statisch complex, dramatische kwaliteit en suggestie van diepte, waardoor een gevoel van suspense kan ontstaan. Maar ook uit hun verband getrokken lijnen of draden die nergens meer toe dienen, doelloos binden en ronde of vlekachtige, soms sliertige vormen schijnbaar achteloos neergeworpen als misplaatste frivoliteitenbijna, dreigend als ijsbergen in de Middelandse Zee. De schilderijen zijn fassadeachtig, zich beperkend, ondoorzichtig, verhullend als dichtgemetselde gaten in een muur, de vormen vaak aangetast of net uit het lood gezet, zoveel mogelijk van gladde esthetica ontdaan. Wel zichtbaar blijven resten, overblijfselen van eerder ontstane beelden, sporen, verwijzingen, beelden van de zat geworden schoonheid van een ruine, van vergane beschaving. Hierdoor nieuwe beloften, nieuwe inzichten, het beloofde land na de stiltevan het vergeten, de geschiedenis opnieuw bewoonbaar gemaakt.

Jan Pieter van den Bos : : : :
info@janpietervandenbos.nl
T: +316 48255284

ENKELE TENTOONSTELLINGEN1952 / 's- Gravenhage
opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag
enkele tentoonstellingen:
2005 St-Jans kerk Gouda
2007 International Print Exhibition Tokyo
2008 museumgoudA Gouda
2008 Museu Nacional Imprensa Porto
2008 Nagasaki Peace Museum Nagasaki
2008 Galerie Cocteau Nagasaki
2009 Stadsmuseum Woerden
2010 Galerie B Tokyo
2012/2013/2015 Galerie de ouverture Cadzand
2016 Zilverkamer Appingedam
2017 Bierumer School
2018 Groninger Culturele Ambassade Leeuwarden

werk in collectie:

Galerie Prentkunst Gouda
Kunstuitleen Gouda
Kunstuitleen Maassluis
J Schouten
Sakimi Art Museum Okinawa
Groningen Seaport