• Phlegethon passie

    Verdeeld over 100 stellingen, uitgevoerd in semi-fotografisch, vooral realistische potloodtekeningen.Phlegethon vindt haar oorsprong in Heraclitus' Fr. 90: Tegen vuur kan alles ingewisseld worden en vuur tegen alles, precies zoals tegen goud goederen en tegen goederen goud. Gemunt goud, nieuw voor die tijd als universeel geworden ruil- en betaalmiddel, als een centrale waarde of maatstaf waaraan alles kan worden geijkt en waartoe alles wat aan een bepaald proces of verkeer deelneemt kan worden herleid, wat overal geldig is. Net als vuur, of het nu fysisch, technologisch, symbolisch, kosmisch of intellectueel is, het is het element waarin alles kan worden uitgedrukt, omgesmolten,omgerekend en afgerekend. Het werk is vormgegeven zonder direct zichtbare orde of systeem, als waardepapier zonder waarde, als museale collectie, een ketting van beelden. Telkens andere formuleringen van een en hetzelfde, betekenisvolle ambiguiteit, een kunst in tegenspraak met zichzelf, gevat in weerspannige harmonie. De werken bezitten intervisuele resonantie, zijn 'on speeking terms' met elkaar, spelen een dialectisch spel, vormen ieder voor zich een in veelal traditionele beelden gevat cultuurhistorisch weefsel, stoelgang der geschiedenis en niet zonder sociaal kritische strekking. Het zijn, gebruikmakend van de metafoor als stijlmiddel, denkbeelden in wording, door 'bewegend kijken', van het ene werk naar het andere wordt de onderliggende structuur, het verborgen beeld, als door kunst bemiddeld denken, zichtbaar als wenkend perspectief.